Garantievoorwaarden

AITOUR biedt de beste garantie voor alle AITOUR e-bikes en accessoires. Hieronder vindt u de relevante garantie-informatie.

1. Garantie

1) AITOUR garandeert dat alle AITOUR e-bikes vrij zijn van fabricage- en/of materiaalfouten.

2) Het fabricageproces van onze producten omvat uitgebreide handmatige processen. Onze garantie dekt de structurele veiligheid van onze producten, maar onvolkomenheden als gevolg van handmatige processen zullen altijd bestaan. Het kopen van onze producten betekent het accepteren van dergelijke defecten en het rechtvaardigt op zichzelf geen terugbetaling of garantie.

3) De garantie kan alleen worden ingeroepen door de oorspronkelijke eigenaar van de e-bike.

4) De garantie is niet overdraagbaar.

5) De garantieperiode gaat in vanaf de datum van overeenkomst en levering na ontvangst van de goederen.

2. Garantiedekking

1) AITOUR biedt verschillende garantiejaren voor verschillende onderdelen van AITOUR e-bikes. Klanten kunnen op de aankooppagina beslissen of ze een verlengde garantie voor je e-bike willen aanschaffen.

We dekken het volgende onder een garantie van twee jaar :

  • Accu
  • Elektrische motor
  • Laadbak (Schade door kleurverlies van de bak en/of bakonderdelen, dagelijks gebruik en/of scheuren door externe factoren, het niet uitvoeren van onderhoud valt niet onder de garantie)

We dekken het volgende onder een garantie van één jaar:

  • Oplader
  • Controleur

We dekken het volgende onder een garantie van acht maanden:

  • De andere elektrische onderdelen

Geen garantie op banden, remblokken en andere kunststof onderdelen tenzij er sprake is van een fabricage- en/of materiaalfout.

2) AITOUR is niet verantwoordelijk voor reparaties of wijzigingen die niet vooraf door ons zijn geautoriseerd.

3) Als wordt vastgesteld dat een fabricagefout onder de garantie valt, zal AITOUR, naar eigen goeddunken, het frame of de accessoires van de e-bike repareren of vervangen. AITOUR betaalt alle arbeids- en verzendkosten in verband met de reparatie of vervanging van het te vervangen artikel, indien van toepassing. Raadpleeg de klantenservice voor meer informatie.

3. Gevallen waarin geen garantie beschikbaar is

Elk onjuist, ongepast of kwaadwillig gebruik valt niet onder de garantie van AITOUR, inclusief maar niet beperkt tot

1) Direct op en neer rijden op de stoeprand, zijwaarts de stoeprand raken,

2) Overbelasting,

3) Schade veroorzaakt door impact of opzettelijke schade bij een ongeval,

4) De e-bike gebruiken voor commerciële toepassingen, zoals verhuur of marketing,

5) Het naar eigen inzicht upgraden, aanpassen of verwijderen van onderdelen van e-bikes,

6) Rijd met uw e-bike de stoeprand op of af met een volle bepakking,

7) Tegen de stoeprand rijden,

8) Geen professionele technische reparatie laten uitvoeren,

9) Later gemonteerde onderdelen voldoen niet aan de technische specificaties van de betreffende e-bike of zijn verkeerd gemonteerd,

10) Kan geen eigendomsbewijs tonen,

11) Ander wangedrag.

4. Indienen van garantieclaims

1) AITOUR behoudt zich het recht voor om te beoordelen of de e-bike van de klant onder de garantie valt en om te beslissen of de claim wordt geaccepteerd.

2) AITOUR kan het defect niet redelijkerwijs beoordelen zonder de e-bike persoonlijk te controleren en zal met de eigenaar onderhandelen om een ​​passende oplossing te vinden.

3) Als een onderdeel onder de garantie valt en het origineel niet meer beschikbaar is, zal AITOUR een vervanging voorstellen die op zijn minst gelijkwaardig is.

4) Neem contact op met de klantenservice voor specifieke procedures voor garantieclaims.

5) Contactgegevens

E-mail: support@aitourebikes.com