Voorwaarden

Door onze website te bezoeken en/of iets bij ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"). De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die door klanten ("u") op de Aitourebikes-website worden geplaatst (hierna "Aitourebikes", "wij", "onze" of "ons" genoemd).

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door ermee in te stemmen een product van Aitourebikes te kopen of een dienst te gebruiken, erkent u dat u al deze algemene voorwaarden hebt gelezen en begrepen en ermee instemt gebonden te zijn. Als u niet akkoord gaat met al deze voorwaarden, is het u uitdrukkelijk verboden om onmiddellijk een aankoop te doen of onze site te gebruiken.

We behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u. De versie van de Voorwaarden die van toepassing is op uw bestelling is de versie die beschikbaar is op Aitourebikes.com op het moment dat u uw bestelling plaatst. U kunt op elk moment de meest recente versie van de Voorwaarden op deze pagina bekijken. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de site na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt acceptatie van die wijzigingen in.

1. Algemeen

Aitourebikes.com wil iedereen de best mogelijke online ervaring bieden. Om dit te bereiken gaat u daarmee akkoord

(i) U bent ten minste meerderjarig in de staat of provincie waar u woont, of u bent meerderjarig in de staat of provincie waar u woont.

(ii) U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u de Service gebruiken in strijd met enige wet in uw rechtsgebied.

(iii) U mag het gebruik of plezier van andere gebruikers van de Aitourebikes.com-website niet beperken, belemmeren, verstoren of remmen, of de veiligheid van de website aantasten.

(iv) U mag geen enkel apparaat gebruiken of proberen een engine, software, tool, agent, script of andere apparaten te gebruiken om door onze site te bladeren of te zoeken of om inhoud van onze site te kopiëren.

Bij ontdekking behouden we ons het recht voor om elke service onmiddellijk uit te schakelen en het account te sluiten van elke persoon die deze bepaling of deze Voorwaarden schendt.

2. Juistheid, volledigheid en tijdigheid van informatie

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze website onjuist, onvolledig of ontijdig is. Het materiaal op deze site wordt alleen ter algemene informatie verstrekt en er mag niet op worden vertrouwd of het mag niet worden gebruikt als enige basis voor besluitvorming zonder een primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebron te raadplegen. Elk vertrouwen op de materialen op deze website is op eigen risico.

3. Prijzen en verzendkosten

We behouden ons het recht voor om de Services (of een deel of inhoud daarvan) op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

De verzendkosten verschillen per regio. Ga voor informatie over verzendkosten, retourzendingen en levertijd naar onze pagina Verzend- en retourbeleid .

4. Opstelling en levering van de bestelling

U kunt ervoor kiezen om producten te bestellen via Aitourebikes.com. Zodra u uw bestelling heeft geplaatst, ontvangt u een bevestigingsmail als u ons uw e-mailadres heeft verstrekt.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummer en vervaldatum, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

We zullen ons best doen om bestellingen in de kortst mogelijke tijd te verzenden in de volgorde waarin ze zijn geplaatst. Als we om welke reden dan ook uw bestelling niet kunnen voltooien, zullen we u zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Als we de betaling voor die bestelling hebben ontvangen, zullen we proberen het juiste bedrag terug te betalen via dezelfde methode die voor de betaling is gebruikt. Als het om welke reden dan ook nodig is om andere regelingen te treffen, nemen we contact met u op om het restitutieprobleem op te lossen.

Ga voor informatie over terugbetalingen naar onze pagina Verzend- en retourbeleid .

5. Betaalmethoden

Wij accepteren alle gangbare creditcards, PayPal.

6. Derde partij

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Diensten worden aangeboden, kunnen materiaal van derden bevatten. Links van derden op de site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het controleren of evalueren van hun inhoud of juistheid, en wij geven geen garantie en aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor materialen of websites van derden, of andere materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor letsel of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties in verband met websites van derden.

7. Uiterlijk en prestaties van de e-bike

We doen er alles aan om de kenmerken van onze producten, inclusief accessoires en kleuren, nauwkeurig weer te geven. De kleuren die u ziet, zijn afhankelijk van uw computersysteem en we kunnen niet garanderen dat uw computer deze kleuren nauwkeurig weergeeft.

Onder de juiste omstandigheden is het voor u mogelijk om een ​​product te verkrijgen dat lager is dan de verwachte minimale actieradius of hoger dan de verwachte maximale actieradius. Alle wijzigingen, modificaties of andere wijzigingen die u na aankoop aan de e-bike aanbrengt en die van invloed zijn op de veiligheid, werking of mechanische prestaties van de e-bike, maken de beperkte garantie ongeldig en zijn geheel voor uw eigen risico op letsel.

8. Privacybeleid

We geven om de privacy en veiligheid van de gegevens van elke gebruiker. Door op onze website te bestellen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan het privacybeleid dat op onze site is geplaatst. Ga voor meer informatie naar onze pagina Privacybeleid .

9. Disclaimer

We garanderen, verklaren of garanderen niet dat uw gebruik van onze Services ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

We kunnen niet garanderen dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Services nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.

U stemt ermee in dat we de Services van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of op elk moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan u.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de Service op eigen risico is. De Service en alle producten en services die via de Service aan u worden geleverd (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) worden geleverd "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik zonder enige verklaringen, garanties of voorwaarden, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

10. Garanties

Aitourebikes.com voldoet aan alle wettelijke garanties als de goederen die u koopt defect zijn. Als je een probleem hebt met een artikel dat we hebben geleverd en dat een duidelijk materiaal- of fabricagefout heeft, inclusief schade opgelopen tijdens het transport, neem dan contact met ons op om het artikel zo snel mogelijk naar ons terug te sturen.

11. Compensatie

U erkent dat er inherente verwachte en onverwachte risico's en gevaren verbonden zijn aan het gebruik van onze producten, hetzij opzettelijk of als gevolg van verkeerd gebruik.

U stemt ermee in ons (inclusief onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en onze agenten, partners en werknemers) te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van enig verlies, schade, aansprakelijkheid, claim of eis, inclusief redelijke honoraria en kosten van advocaten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit (1) uw aankoop; (2) gebruik van de site; (3) schending van deze Algemene voorwaarden; (4) uw schending van enige verklaringen en garanties uiteengezet in deze Algemene voorwaarden; (5) uw schending van de rechten van een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten; of (6) openlijk schadelijk gedrag jegens ons.

Niettegenstaande het voorgaande behouden wij ons het recht voor om op uw kosten de exclusieve verdediging en controle op ons te nemen van elke zaak waarvoor u ons moet vrijwaren, en u stemt ermee in om op uw kosten mee te werken aan onze verdediging van dergelijke claims. We zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van een dergelijke vrijwaring wanneer we kennis krijgen van een dergelijke claim, actie of procedure.

12. Beëindiging

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.

Deze voorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze voorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze diensten niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze website.

We kunnen deze Overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen als u naar ons oordeel faalt of als we vermoeden dat u niet hebt voldaan aan enige voorwaarde of bepaling van deze Voorwaarden, en u blijft aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of dienovereenkomstig kan u de toegang tot onze Services (of een deel daarvan) worden ontzegd.

13. Wijzigingen

Deze Algemene Voorwaarden zullen niet worden geacht of geïnterpreteerd als gewijzigd door enige mondelinge communicatie tussen ons of door enige praktijk van de partijen, behalve dat alle wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden schriftelijk moeten zijn en op onze website moeten worden bijgewerkt.

Opdracht. U mag deze Algemene voorwaarden of uw rechten of verplichtingen onder deze Algemene voorwaarden niet overdragen zonder onze schriftelijke toestemming.

Vrijstelling. Ons falen of nalaten om een ​​van onze rechten onder deze Algemene voorwaarden af ​​te dwingen, wordt niet beschouwd als een afstand van onze rechten.

Overmacht. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige storing of vertraging in de uitvoering van deze algemene voorwaarden als een dergelijke storing of vertraging buiten onze redelijke controle ligt, een materiële invloed heeft op de uitvoering van een van onze verplichtingen onder deze algemene voorwaarden en redelijkerwijs niet had kunnen worden voorzien of voorzien, met dien verstande dat wij niet worden verontschuldigd voor storingen of vertragingen die uitsluitend worden veroorzaakt door algemene economische omstandigheden of andere algemene marktinvloeden.

14. Contactgegevens

E-mail: support@aitourebikes.com

Magazijn Adres: Marconistraat 36 7575 Oldenzaal NL

Bedrijfsnaam: WFZ US INC.